GURE PLATERA GURE AUKERA #Larrabetzu

Kaixo.

Larrabetzuko guraso elkarteak bialdutakoa:

www.ehige.eus

Sukaldaritza kolektiboko 7 enpresek iruzurra egin dute eskola jantokietan. Bada garaia egungo kudeaketa eredua aldatzeko

Gure seme-alabek 175 egunez urtean erabiltzen dute jantoki zerbitzua. Euskal
Eskola Publikoan 92.000 menu ematen dira egunero.
Kontuak egiten hasita, ohartuko gara urtero 16 milioi menu baino gehiago banatzen direla gure
eskola publikoetan. Menu hauek guztiak sukaldaritza kolektiboko (catering) 7 enpresak
kudeatzen dituzte. Eta hau horrela da 2000. urteko martxoaren 22ko Legeak, Eusko
Legebiltzarrean onartua izan zenak, ezartzen duelako jantokientzat kudeaketa eredu bakarra
onartzen dela: “Kudeaketa Zuzena” deritzona. Hau da, catering enpresek egindako kudeaketa.
Horren eraginez, sukaldeak apurka desagertuz joan dira eskoletatik, eta ondorioz tokian bertan
prestatutako menuak ere hein berdinean desagertu dira.
Kudeaketa ereduaren aldaketa mingarria izan zen eskola-sukalde askotan. Beraien eskolan
eskaintzen zen janariaren gaineko kontrola galdu zuten, printzipioz aldaketa hau egiteko inongo
beharrik ez zegoenean. Egun batetik bestera eskolako jantokiak harremanak hautsi behar izan
zituen harakinarekin, baserritarrekin, azokako saltzaileekin, okinarekin, portuko
arrantzaleekin… Enpresa arduratuko zen erosketak eta prozesu guztia burutzeaz.
Hau horrela, familia askotan galdetzen diogu gure buruari, zer jaten dute gure seme-alabek?
Jantokietan zerbitzua ematen duten enpresek ematen ari diren menuen inguruan informazioa
puntualki bidaltzen diete familiei. Batzuetan, nutrizio balioei buruzko informazioa ere bidaltzen
zaie. Baina ez dira horren gardenak izaten elikagaien jatorriari edota kalitateari buruzko
informazioa eskatzen zaienean.
2013ko urriaren 14an, Lehiarkortasunerako Euskal Agintean salaketa bat aurkeztu zen eskolajantokietan
zerbitzua ematen aritu diren 7 enpresen aurka. Gutxienez 12 urtetan zehar prezioak
adostu izana leporatzen zitzaien salaketan. 2016ko otsailaren lehenengo astean epaiketaren
erresoluzioa ezagutu da, susmoak baieztatuz: 18 milioi euroko isuna jaso dute enpresek, eskolajantokien
merkatu erakargarria beraien artean banatzea adostu izanagatik.
Azken 12 urteetan, jantokiak kudeatzeko zerbitzuak 800 milioi euro baino gehiagoko kostua izan
du. Kostu hori familiek (%65) eta Eusko Jaurlaritzak (%35) ordaindu dute. Enpresen “kartel”
honek prezioak adostuta zeuzkala kontuan izanda, baieztatzeko moduan gaude iruzur honek
eragin kaltegarriak izan dituela bai familien ekonomian, eta baita diru publikoetan ere. Oso
gertaera larria da hau, kontratazio publiko batez eta gure seme-alaben elikaduraz ari garelako.
Arrazoi hauen eta beste askorengatik, geroz eta gehiago dira eskola-jantokietan beste
kudeaketa eredu bat eskatzen dutenak. Gure haurren elikaduran erabakiak hartzeko aukera
ematen duen eredu bat. Zentro bakoitzaren errealitatera egokitzen den eredu bat. Horretarako,
ezinbestekoa da gaur egun indarrean den eskola-jantokiei buruzko Agindua lausotzea. 2000.
urtetik indarrean dago Agindu hau, bada garaia aldatzeko.
Benetako aukera eta beharra dago menuetan gertuko elikagaiek tokia izan dezaten. Gure
haurrak elikatzeko baserritarren produktuak, arrantzaleen arraina, bertoko artisauen elikagaiak
erabilita tokiko ekonomia indartu eta gure lehen sektorea sustatuko dira.
Guzti honengatik, Gure Platera Gure Aukera Plataformak hau eskatzen du:
*Isunaren 18 milioi euroak kaltea jasan duten eskola jantokietara bideratzea, ekimen ezberdinak
garatzeko aukera izan dezaten.
*2000. urteko Aginduaren aldaketa, jantokiaren kudeaketa propioa egin nahi duten zentroek
horretarako aukera izan dezaten, eta eredu batetik besterako trantsizioa erraztuz. Horretarako
eztabaida gune bat sortzea, Jaurlaritzaren gidaritzapean beharrezkoa ikusten dugu

 

 

Siete empresas de Catering cometen fraude en los comedores escolares. Ha
llegado el momento de cambiar el modelo de gestión

175 días al año nuestras hijas e hijos hacen uso del servicio de comedor. En
Euskadi diariamente se reparten 92.000 menús en la Escuela Pública Vasca.
Si hacemos números, vemos que al año se reparten más de 16 millones de menús en nuestras
escuelas públicas, todos ellos gestionados por 7 empresas de restauración colectiva (catering).
Todo esto porque la Orden de marzo del 2000 aprobada en el Parlamento Vasco, sólo contempla
un modelo de gestión, la “Gestión Directa”, esto es, gestionado únicamente por empresas de
catering. Esto ha supuesto que poco a poco hayan desaparecido las cocinas en las escuelas, y
con ello la elaboración de los menús en ellas.
Este cambio de modelo de gestión fue un proceso doloroso en muchas cocinas escolares, ya que
les supuso perder gran parte del control (sin ninguna necesidad aparente) sobre la alimentación
de las niñas y niños de su escuela. De golpe y porrazo se cortaron las relaciones con la carnicería,
con el mercado, con la panadería, con las y los pescadores del puerto, con las y los baserritarras.
La empresa pasaría a encargarse de las compras y de todo el proceso.
Por lo que muchas familias nos preguntamos muchas veces ¿Qué comen nuestras/os hijos/as?
Las empresas que dan servicio a estos comedores, informan puntualmente a las familias de los
menús que reparten, e incluso a veces de sus valores nutricionales, pero no son tan
transparentes cuando se les solicita información sobre la procedencia de los alimentos o de la
calidad de los mismos.
El pasado 14 de octubre del 2013 se interpuso una denuncia en el registro de la Autoridad Vasca
de la Competencia, donde se solicitaba la investigación de las 7 empresas que han dado servicio
a los comedores escolares, por presunto acuerdo de precios desde hace por lo menos 12 años.
Esta semana pasada se ha publicado la resolución y ha certificado esta sospecha, por lo que se
ha sancionado con 18 millones de euros a estas empresas de catering, por haberse puesto de
acuerdo para repartirse este mercado tan jugoso.
En los últimos 12 años el coste de estos servicios asciende a más de 800 millones de euros, un
65% ha sido costeado por las familias y el 35% por el Gobierno Vasco. Teniendo en cuenta que
este “cártel” de empresas tenia pactado los precios, podemos afirmar que este fraude ha
repercutido negativamente tanto en las familias como en las arcas públicas. Un hecho muy
grave ya que estamos hablando de una contratación pública para la alimentación de nuestros/as
hijas e hijos.
Por todo esto y más, cada día son más las familias que demandan un nuevo modelo de gestión
en los comedores escolares, un modelo donde se recupere el derecho a decidir sobre la gestión
de los menús de nuestros/as txikis. Un modelo que se adapte en cada caso a la realidad de cada
centro, y para ello es imprescindible el cambio de la actual Órden de comedores escolares, que
lleva vigente desde el año 2000.
Existe una verdadera oportunidad y necesidad para que los menús se compongan de productos
producidos por nuestros/as baserritarras, con pescado de nuestros puertos y transformados
por nuestros/as artesanos/as, en definitiva con alimentos de cercanía, lo cual reforzaría nuestra
economía local y nuestro sector primario.
Por lo que la Plataforma Gure Platera Gure Aukera demandamos:
*Que los 18 millones de la multa reviertan en los propios comedores escolares afectados para
poder desarrollar diferentes iniciativas
*Un cambio de la normativa del año 2000, incluyendo la posibilidad de que los centros que así
lo demanden puedan tener su gestión propia del comedor, facilitándoles para ello una
transición. Para este cambio vemos necesaria la creación de una mesa de trabajo compuesta
por diferentes agentes y liderada por el propio Gobierno Vasco.

Elkarbanatu:

Utzi erantzuna

Zure e-posta helbidea ez da argitaratuko. Beharrezko eremuak * markatuta daude