Obrak herrian. Alkatearen gutuna #larrabetzu

Kaixo.

www.larrabetzu.eus

Lerro hauen bitartez herrian egiten ari diren obren barri emon gura deutsuegu.

Bete ez dogun zeozer aitortuz hasiko naz. Nik pertsonalki eta foro desberdinetan, esan dot martxan zeuden obra desberdinak amaituta egongo zirela dagoenekoz. Azken hilabeteotan, behin baino gehiagotan, Errekondo kaleko obra apirilaren 1ean eta ludotekakoa Aste Santurako amaituta egon behar dala… Ez bata eta ez bestea… Uste izan dot epeak beteko genduzala. Baina ez!; “obrak noz hasten diren badakigu, baina ez noz amaituko diren…” .

LUDOTEKA BARRIA
Udalak 206.000 € inbertitu ditu horretan (diru-laguntza batzuk eskatu doguz, baina ez deuskue bat be emon). Aurreko legegintzalditik datorren obra hau MAITZAN  martxan egongo da. Eraikin barriaz gain, parte-hartzearen bitartez lokalaren diseinua hobetu ko dogu eta diru gehiago erabiliko da ludotekak monitoreekin izango dituen orduak gehitzeko.

BIDEKURTZETA. Eleizalde
Izandako lur jausi batzuk direla eta, Bidekurtzetako bidea konpondu beharra dago. 95.000 €ko kostua izango dau eta Aldundiaren %90eko diru-laguntza lortu da. Apirilean hasiko dira obrak eta hila betean amaitzea aurreikusita dago.

ERREKONDO KALEA
Kale honen urbanizazio proiektua aurreko legegintzaldikoa da. Udalak ordainduko dauen 104.000 €ko kostua izango dau. Honegaz batera, Zubibarritik Angulerira doan zatia be bermoldatuko da. Azken proiektu hau Urigintza Arloa eta udal arkitektaren artean diseinatzen ari da. Bere kostua 48.000 € izango da. Barrikuntza bi honeek egitea sano garrantzitsua da Larrabetzurako diseinatuta dagoen Mugikortasun Plana garatu ahal izateko. Obrak amaitzean, eta fase desberdinetan, Urian mugikortasuna hobetuko dauen aldaketa batzuk martxan jarriko dira:

  • • Bilbora Galdakaotik doazen garraio publikoko autobusak Errekondo kaletik egingo dute joan etorria.
  • • Ez da garraio astunik pasatuko Agirre Lehendakaria kaletik, Udal Frontoia eta Gure-Etxea aurretik. Kale hori norabide bakarrekoa izango da.
  • • Agirre Lehendaria eta Gorbea kaleetan aparkatzeko lekuak gehitu egingo dira.
  • • Elixoste kalea norabide bakarrekoa izango da.

Errekondo kalea trafikoarentzat MAIATZAN zabalduko da eta ostean, Mugikortasun Planaren fase desberdinak egiten joango da.

Azkenik, esan behar deutsuegu, Errekondo kaleko obrak egitean, duela 20 urte baino gehiago egindako hainbat irregulartasunegaz aurkitu garala: txarto jarritako arketak, ur tutuak behar ez dan lekuetan, … Baina larriena orain dala 25 urte baino gehiago kendu behar zan eta Uriari zerbitzua emoten eutsan antzinako putzu septikoaren aurkikuntza izan da. Bertan hondakinak egon dira, eta ezinbestekoa da Zubibarriko lur-azpian dagoen putzu hau behin-betiko anulatu eta betetzea, hor egoteak sortzen duen arriskua ekiditeko. Hau erregularizatzea herritarroi 8.500 € kostatuko jaku, aurreikusi bako gastua berau!.

Gure galdera hauxe da: noren ardurapean egin zan hau?
Guk lanean jarraituko dogu eta benetan eskertu egiten dogu heltzen jakuzan iradokizun eta ekarpenak, Larrabetzu guztiarenak diran proiektu desberdinak hobetzea posible eginez.

IÑIGO GAZTELU
Larrabetzuko alkatea.

Mediante estas líneas queremos daros a conocer cuál es la situación de las obras en el municipio.

Comenzaremos explicando algo que yo, personalmente y en diferentes foros, he afirmado sobre algunas obras que están en marcha y tenían que estar finalizadas. En los últimos meses, varias veces, he afirmado que la obra de Errekondo kalea finalizaría para el 1 de abril y la nueva ludoteca para Semana Santa… Ni lo uno ni lo otro… Creía que cumpliríamos los plazos. ¡Pero no!; “las obras se sabe cuándo empiezan, pero no cuando acaban…”.

NUEVA LUDOTECA
El Ayuntamiento ha invertido 206.000 € (se han solicitado varias subvenciones pero no han concedido ninguna). Es un proyecto que se diseñó en la anterior legislatura y comenzará a funcionar en MAYO.  Además del nuevo edificio, se rediseñará su funcionamiento impulsando la participación popular e invirtiendo dinero para tener más horas con monitores en el local.

BIDEKURTZETA. Elizalde
Debido a unos desprendimientos, se debe realizar una actuación en el camino de Bidekurtzeta. El coste es de 95.000 €. Está subvencionado al 90%  por la Diputación. Las obras comenzarán en abril y el plazo previsto para su ejecución es de un mes.

ERREKONDO KALEA
El proyecto de urbanización de esta calle se aprobó en la anterior legislatura. El coste es de 104.000 €, sufragados íntegramente por el Ayuntamiento. Junto a este proyecto, se va a remodelar  toda la zona comprendida entre Zubibarri y Anguleri. Este segundo proyecto está siendo diseñado por el Área de Urbanismo y la arquitecta municipal. Su coste será de 48.000  €. La realización de estas dos reformas es muy importante para el desarrollo del Plan de Movilidad de Larrabetzu. Una vez finalizadas las obras, y en diferentes fases, se pondrán en marcha algunos cambios  importantes para la mejora de la Villa:

  • Los autobuses que realizan el servicio público de transporte con destino a Bilbao por Galdakao pasarán por Errekondo kalea.
  • Se eliminará el tráfico pesado en la calle Agirre Lehendakaria, frente al Frontón Municipal y Gure-Etxea, pasando ese vial a ser de un solo sentido.
  • Se habilitarán más plazas de parking en las calles Agirre Lehendakaria  y Gorbea.
  • La calle Elixoste pasará a ser de un solo sentido.

Está previsto que Errekondo Kalea se abra a la circulación de coches EN MAYO  y posteriormente, se procederá a realizar las siguientes fases del Plan de Movilidad.
Por último, al realizar las obras de Errekondo nos hemos encontrado con numerosas irregularidades realizadas hace más de 10 años: arquetas mal colocadas, conductos de aguas en lugares no permitidos,… Pero lo más grave ha sido localizar el antiguo pozo séptico que daba servicio a la Villa y que se suponía estaba anulado físicamente hace más de 25 años. Regularizar y anular este pozo con residuos y rellenarlo para su anulación definitiva por el peligro que supone esta piscina en el subsuelo de Zubibarri nos va a costar 8.500  €, gasto que no estaba previsto. DINERO QUE SE VA A COMER PARTE DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL!

Nuestra pregunta: ¿Quién  permitió esto?
Nos queda decir que seguimos trabajando. Agradecemos, de verdad,  las diferentes sugerencias y aportaciones que nos llegan, haciendo posible mejorar los diferentes proyectos que en realidad, son de todo Larrabetzu.

IÑIGO GAZTELU
Larrabetzuko alkatea.

Elkarbanatu:

Utzi erantzuna

Zure e-posta helbidea ez da argitaratuko. Beharrezko eremuak * markatuta daude