lan poltsa #larrabetzu

Kaixo.
Leído en www.larrabetzu.us

LAN-ESKAINTZA: HERRI-LANETAKO PEOIAK
2016/09/12

Herria: LARRABETZU
Modalitatea: ALDI BATERAKO LAN-KONTRATUA
Lan-postuak: 2
Deskribapena
PERTSONA 1 BEHAR DA HIRI-ONDASUN ETA -HIGIEZINAK MANTENTZEKO ETA KONTSERBATZEKO LANETARAKO. LANPOSTUAN IZANIKO ESPERIENTZIA BALORATUKO DA. 3 HILEKO ALDI BATERAKO KONTRATAZIOA, LANALDI PARTZIALEAN (% 75), 08:00ETATIK 14:00ETARA.

Baldintzak
EZINBESTEKOA DA LARRABETZUN BIZITZEA-ERROLDATUTA EGOTEA ETA HONAKO ESKAKIZUN HAUEK BETETZEA: Langabezian egotea eta/edo Lanbiden enplegu-eskatzaile gisa izena emanda egotea, eta enplegua sustatzeko tokiko planetarako laguntzen deialdia argitaratzen duen (ekainaren 21eko 887/2006 ED) 2016ko ekainaren 15eko Ebazpenak zehazten duen kolektiboetako batean egotea, honako lehentasun-hurrenkera honen arabera: 55 urte baino gehiago izatea eta/edo DSBEren hartzailea eta/edo emakumea

 

 • Localidad: LARRABETZU
 • Modalidad: CONTRATO LABORAL TEMPORAL
 • Nº de puestos: 2

Descripción
SE PRECISA 1 PERSONA PARA TAREAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES E INMUEBLES URBANOS. VALORABLE EXPERIENCIA EN PUESTO. CONTRATACIÓN TEMPORAL DE 3 MESES A JORNADA PARCIAL (75%), EN HORARIO DE 8:00 A 14:00.

Requisitos
IMPRESCINDIBLE RESIDENCIA Y EMPADRONAMIENTO EN LARRABETZU Y CUMPLIR LOS SIGUIENTES REQUISITOS: Estar en desempleo e inscrito/a como demandantes de empleo en Lanbide y pertenecer a alguno de los colectivos que especifica la Resolución del 15 de junio de 2016 por la que se procede a la publicación de la convocatoria de ayudas para acciones locales de promoción de empleo (R.D. 887/2006 de 21 de junio), según el siguiente orden de preferencias (ser mayor de 55 años y/o perceptor/a R.G.I. y/o mujer).

Elkarbanatu:

2 Erantzun

 1. Ander
  Ander at |

  Larretzun bizi nahiz eta asko interesatzen zait lan eskaintza hau.
  Zer ein beharko nuke??

  Erantzun

Utzi Erantzun bat