Kaixo.

LARRABETZUKO EHBILDUREN BLOGAN IRAKURRITAKOA:

EAJ-PNV. EZETZAREN ALDERDIA I.

EAJ-PNV EZETZAREN ALDERDIA II.

Duela egin batzuk Larrabetzuko Euskal Herria Bilduk azken lau urteotan Udaletik egindako lanaren balorazioa zabaldu dugu herritar guztion artean. Badakigu 16 orrialdetan ezinezkoa dela dena azaltzea, baina ahalegina egin dugu gure jokabidea azaltzeko:

  • Gardentasuna: egindakoaren berri eman.
  • Parte-hartzea: norbanako herritarren zein herriko taldeen protagonismoa aitortu.
  • Konpromisoa Larrabetzurekin: herritar guztien bizitza kalitatea hobetzeko lan egiten dugu.

Hace unos días dimos a conocer a todas las vecinas y vecinos de Larrabetzu la valoración del trabajo que se ha realizado desde el Ayuntamiento durante los últimos cuatro años. En 16 páginas es imposible recogerlo todo, pero hemos intentado que se refleje la actitud de Euskal Herria Bildu durante la legislatura:

  • Transparencia: comunicar lo realizado.
  • Participación: reconocer el protagonismo de la ciudadanía y las organizaciones locales.
  • Compromiso con Larrabetzu: trabajamos para mejorar la calidad de vida de todas y todos los vecinos.
  1. KASUA
  • EHBILDUREN PROPOSAMENA:

Hilabeteetan zehar herriko taldekideekin, auzokideekin, … batzarrak egin ostean, abenduko Udal Bilkuran 2019ko aurrekontua aurkeztu zen onartzeko. Besteak beste, elkarteen diru-laguntzak igotzea, herriko komertzioa bultzatzeko laguntzak, aparejadore bat modu zuzenean kontratatzea eta herriko azpiegiturak hobetzeko 400.000 € dedikatzea proposatzen zen.

  • EAJ-PNVren erantzuna:

Zein izan zen EAJ-PNVren jarrera honen aurrean?: EZ zuten proposamenik egin ez aurreko hiru hilabeteetan ezta plenoan ere, eta 2019ko aurrekontuen proposamenari EZezko botoa eman zioten

CASO 1.

PROPUESTA DE EHBILDU:

Después de meses de reuniones con grupos locales, con el vecindario…en el pleno de diciembre se presenta el presupuesto municipal para el año 2019. Proponemos aumento en las ayudas económicas a los grupos locales y para la promoción del comercio local, contratación directa de un aparejador para mejorar el servicio, 400.000 € para mejorar las infraestructuras locales….

RESPUESTA DE EAJ-PNV:

¿Cuál es la actitud de EAJ-PNV?: no presenta ninguna propuesta ni durante los tres meses anteriores ni en el pleno, y su voto es NO al presupuesto de 2019.

……………………………………………….

Elkarbanatu: