Etiketaren artxiboa: hauteskundeak

Datos de las elecciones del 2011 #larrabetzu

Kaixo.

Hemen 2011. urteko emaitzak.

 

LARRABETZU    2011        2007

ANV    ……     463 …. BILDU ……  713.!!!!!

PNV  ……    496  ……….   475    (-31)!!

EB ARALAR.. 201 …….  EZ DAU.

PSE……… 11   …………..   11

PP ………   14     ……..13

http://www.foro-ciudad.com/

Escrutado 100%
Concejales a elegir en 2011: 9
Concejales elegidos en 2007: 9

 
2011
Total votantes1.25782,16%
Abstención27317,84%
Votos nulos221,75%
Votos en blanco231,86%

Distribución de concejales
Concejales a elegir: 9

CandidaturasVotosConcejales
BILDU71357,73%6
E.A.J.-P.N.V.47538,46%3
P.P.131,05%
PSE-EE (PSOE)110,89%

 

 

24-M, las cartas sobre la mesa #larrabetzu #ehbildu #pnv

Kaixo.

Por fín ya conocemos el programa electoral del PNV de Larrabetzu. También hemos visto el cartel con todo el equipo…

tmp_17613-20150512_215326-1352584234

Respecto al formato del programa, nos ha gustado ya que es moderno y agil. Euskera y castellano a partes iguales. El montaje de la foto y el photoshop chirria un poco, pero eso es pecata minuta.

Respecto al contenido, hablaremos más adelante y con más tranquilidad… porque nos pasa lo mismo que con el cartel…. nos recuerda a algo que ya hemos visto antes.

Pero la verdad es que ahora que solo faltan 11 días, parece que ya están todas las cartas sobre la mesa, y nos toca a las vecinas del pueblo decidir a quien votar el próximo 24,….

….o ir o no ir a votar…

 

 

 

 

 

Sueldos, gastos,.. dinero público… #larrabetzu #herritarrokgaraile

Egunon.

 

Hoy vamos a hablar de esas cosillas de las que todo el mundo habla en la barra del bar. Creemos que tenemos que clarificar nuestras propuestas antes de los resultados y así el vecindario lo pueda conocer  de antemano. Otros  no dicen nada ahora y luego  $$$$, …

Estamos hablando de fondos públicos,…

Sueldo del alcalde.

Desde 1979, con JOSE ANTONIO LEKUE (1979-2003) como alcalde de HERRIGINTZA (Actualmente en la lista de EHBILDU), hasta 1999, los sucesivos alcaldes del PNV, NO COBRARON SUELDO. Algo que tenemos que reconocer y algún día tendremos que recordar la labor realizada en las duras primeras legislaturas tras el franquismo. La labor de José Antonio y Carlos Mendiola (PNV) estos primeros años, ha sido la base de lo que es hoy Larrabetzu y sin un salario,..
A partir de 1999, PNV, el alcalde comienza a cobrar un sueldo.

En la legislatura 2003-2007 el alcalde del PNV tenía un sueldo de 48.000 euros brutos al año.  En la legislatura 2007-2011, con los votos de EAE-ANV y Denonartean, se redujo el sueldo a 38.000 euros brutos anuales (el PNV votó en contra). Todavía me acuerdo de ese pleno… El alcalde del PNV decía que lo que cobraba era menos de lo que podía porque EUDEL daba margen para que su sueldo fuera mayor. Ponía como ejemplo el caso de LEZAMA, donde la alcaldesa cobraba 58.000 euros,…

ESTA SERÁ LA IDEA  DEL PNV PARA LA SIGUIENTE LEGISLATURA?
En la actual legislatura el sueldo de la alcaldesa ha sido de 35.000 euros brutos anuales.
Por otro lado, un detalle que tal vez el vecindario desconozca. Debido a la situación económica, en el año 2012,  EHBILDU decidió que sus concejales y concejalas no cobrarían dietas por acudir a las comisiones. Esto ha supuesto un ahorro para las arcas municipales de 4.500 euros. Los concejales del PNV han seguido cobrando las dietas.

Nuestra propuesta concreta para esta próxima legislatura:
– El alcalde seguirá liberado para el cargo y el sueldo será de 35.000 euros brutos anuales.
 – Los y las concejalas de EHBILDU no cobrarán dietas por acudir a las comisiones municipales, con lo que esto supondrá de ahorro para las arcas municipales.

 

:::::::::
Diru kontuak beti dira kontu bereziak. Eta gure ustez,  horregatik honeri buruz aurretik hitz egitea hobe.
ALKATEAREN SOLDATA.
1979-1999. urteetan alkateek ez zuten soldatarik kobratzen. Nire ustez, honi buruz egunen baten hitz egin beharko dogu eta bai JOSE ANTONIO LEKUEk, (HERRIGINTZA 1979-1983) baita CARLOS MENDIOLAk, PNVko urrengo alkateak egindako lana, errekonozitu beharko dogu… baina hau beste kontu bat da.

2003-2007 legegintzaldian, EAJ-PNVko alkateak urtean 48.000 euro kobratzen zituen .
2007-2011 legegintzaldian, EAE-ANV eta EB-Aralar-Denon Artean-en arteko akordioari esker, EAJ-PNVko alkatearen soldata 38.000 eurokoa izan zan (azken honen aurkako botoarekin).  Hau onartu zan plenoan egon nintzen eta nahiko lotsagarria izan zan PNVren defentsa 48.000 euroko soldata mantentzeko. Lezamako alkatesak gehiago kobratzen zuela eta EUDEL kontuan hartuta, gehiago kobratu ahal zuela esaten zuen PNVek (Zein izango PNVren iritzia gaur egun soldatari buruz???).

Amaitzear dagoen legegintzaldian EHBILDUKO alkateak urtean kobratutakoa 35.000 euro izan dira.

Bizi dogun egoera ekonomikoa kontuan hartuta, 2012. urtean Larrabetzuko EHBILDUk batzordeetan eta udal bilkuretan parte hartzeagatik zinegotzi bakoitzari kobratzea dagokion diruari uko egitea erabaki zuen. Honen ondorioz, diru hori herriarentzako geratu da (4.500 euro). EAJ-PNVko zinegotziek beraiei dagokien dirua kobratzen jarraitu dute.

 

Larrabetzuko EHBILDUk datorren legegintzaldirako ondoko hau proposatzen du:

 

 • Alkatearen urteko soldata legegintzaldi honetan bezala mantentzea, hau da 35.000 euro urtean .
 • EHBILDUKO zinegotziek ez dute kobratuko udal bilkuretan parte hartzeagatik.

… Eta PNVren programa ezagutzen dogunean,… Komentatuko dogu!

TWITER:  @iurkulu68

FACEBOOK: urkulu

http://larrabetzu.ehbildu.eus/

Miguel Angel & Iñigo AIKORren #larrabetzu #EHBILDU #PNV

Kaixo.

Aikor.

Hemen elkarrizketa osoak:

MIGUEL Angel:

Zergatik aurkeztu duzu zure burua alkate izateko?
Alde batetik, gaur egun, herriko giroa apurka-apurka hobetzen joan arren, pau­so gehiago eman behar direla uste dudalako eta beraz, herriaren politizazio maila arintzen eta herritarrak batzen eta kohesionatzen lagundu nahi dudalako. Beste­tik, herritarrei bizitza erosoagoa egiteko eta egunero sortzen zaizkien arazoak kon­pontzeko borondatea daukadalako. Az­kenik, Larrabetzuko udal gobernua es­kuratzeko alternatibaren lidergoa hartzeko prest nagoelako.

Zeintzuk dira zure alderdiak datozen lau urteei begira aurrera eroango dituen ildo nagusiak?
Herritarrek dituzten beharrizan berberak. Hainbat elkarte, talde eta pertsonarekin elkartu gara, eta herritar guztiei in­kesta bat betetzeko aukera eman diegu. Oso pozik gaude jasotako ekarpenekin eta horietako asko gure hauteskunde programan tartekatu ditugu. Entzun eta jaramon egin diegu.

Eta zeintzuk dira zure herriak di­tuen beharrizanak?
Asko dira. Langabetuei irtenbide bat bilatzen laguntzea; herritarren eta alderdi politikoen arteko elkarbizitza sustatzea; aparkaleku kopurua handitzea; eskola in­guruan ez aparkatzea eta oinezkoentzako lehentasunezko gunea bihurtzea; he­rriko oinarrizko mantenua sarriago eta iraunkortasunez egitea (espaloiak konpondu, argiteria, belarra moztu…); hormetako eta espaloietako garbi-ikuzia; ospitalera joateko ga­rraio zuzena sustatzea; zerbitzuak hobetzea; irisgarritasuna…

Zelako lantaldea izango da zurea?
Adin eta formazio desberdineko he­rritarrez osotuta dago; bai betidanik La­rra­betzun bizi izan direnak, bai etorri be­rriak. Taldean, esperientzia eta heldutasuna berritzeari eta gaztetasunari daude lotuta.

Zer esan ahal diguzu talde hori osa­tuko duten kideei buruz?
Larrabetzu barru-barruan eramaten dutela eta bere herritarren alde lan egiteko prest eta prestatuta daudela. Indar­tsu eta ilusioz beterik daude, egoerari buelta emateko eta herria eraldatzeko, guztion artean Larrabetzu jasangarriagoa, mo­der­noa­goa eta solidarioagoa bihurtzeko.

Zer esango zenieke herritarrei euren konfiantza izateko?
Guk herritarren beharrak entzungo ditugula eta euren iradokizunak eguneroko jardunean eta programan erantsiko ditugula; aniztasuna eta tolerantzia gure iparrorratza izango direla. Aldaketa eta ho­bekuntza posible dela eta euren esku dagoela.

Karguaz jabetu, eta zer da egingo duzun lehenengo gauza?
Lehenengo eta behin eskerrak eman herritarrei eta nire lantaldeari, eta ja­rraian, lanean hasi.
Hurbiletik
Miguel Ángel Gazteluk 53 urte ditu. Larrabetzun jaio eta Magisteri­tzan diplomatu ondoren Historian litzentziatu zen Deustuko Unibertsi­tatean. Irakasle eta zuzendaria zelarik, Irakaskuntza Ikastetxeen zuzendaritzan masterra egin zuen. Azken­engo urtera arte ez du politikarekin harremanik izan. Ikastolan, urteetan zehar, kudeaketaren ardura izan zuen, berak dioen moduan, bere beste “herrian”, eta esperientzia horrek bere ibilbide berrian lagunduko duelakoan dago. Aisialdian, paseatu, familia eta lagun artean egon, sukaldatu eta, batez ere, soloan jardutea atsegin du.

 

IÑIGO:

Zeintzuk dira Larrabetzuko EH Bilduk datozen lau urteei begira aurrera eramango dituen ildo nagusiak?
Azken lau urteotan ezker abertzalea ibili da alkatetzan, eta proiektu asko jarri dira martxan. Datorren agintaldian hiru ardatz nagusi izango ditugu. Alde batetik, mugikortasun-plana garatu behar dugu: Errekondo kalea aurten urbanizatuko da, eta autoak eskolaren aurreko kaletik atera behar ditugu. Beste alde batetik, herriko plan orokorra garatu behar dugu. Gaz­teek arazoak dituzte berton etxebizitzak erosteko eta arazo horri konponbidea eman behar diogu. Jakin badakigu esparru horretan Udaletik ahalmen handirik ez dugula, baina, esate baterako, alokatzea bultzatu nahi dugu. Azkenik, hondakinak batzea izango da gure azken ardatza. Larrabetzun aspalditik atez ate ba­tzen ditugu hondakin organikoak, eta hu­rrengo lau urteetarako hondakinen % 50 birziklatzea dugu helburu. Horietaz aparte, gure ustez, herriaren eta Udalaren ar­teko komunikazioa indartu behar dugu. Horretarako, teknologia eta gizarte-sareak tresna baliogarriak izan daitezke.

EH Bilduk 12 puntuk osatutako programa aurkeztu du Larrabetzun, eta bertan 40 proposamen zehatz egin dituzue. Adibideren bat emango diguzu?
Adibidez, emakumeen plana egin da agintaldi honetan eta hori garatu nahi dugu, baita euskara plana ere. Gainera, osasun ikuspuntutik, zeregina ere badago, osasun-zentro berria agintaldi honetan ireki eta gero. “Larrabetzu herri bizi bat da” dugu lelotzat, baina leloa baino askoz gehiago da. Gure ustez, Larrabe­tzun mugimendu handia dago, jendea inplikatzen da, elkarteek hainbat ekimen egiten dituzte… Eta Udalak eurekin egin behar du lan, bizitasunari eusteko. Elkar­lana oso garrantzitsua da guretzat.

Zer esan ahal diguzu zerrendari bu­ruz?
Zerrenda egiteko, 51 izen proposatu ziren herri batzar zabal batean. Zerren­dan, zinegotziak izan diren lagun bi daude, beraz, ez da esan beharrik eskarmentu handia badugula. Baina batez ere, nabarmenduko nuke gogo ikaragarria dugula herriaren alde lan egiteko. Era be­rean, zerrendaren lehenengo zazpi hautagaietako bost emakumezkoak dira, eta zerrendaren % 65 ere, emakumezkoak.

Karguaz jabetu, eta zer da egingo duzun lehenengo gauza?
Batzarra antolatuko dut ateratzen garen 11 zinegotziokin, eta bertan lehentasunak ezarri, ahalik eta lasterren lanean hasteko. Guk uste dugu denok batera lan egin behar dugula, bai gobernuko zinegotziek, bai oposizioko zinegotziek. Udal langileekin ere batzartu nahiko nuke, gure lehentasunak haiei jakinarazteko. Azken batean, guztiok gara Udaleko langileak eta herriaren zerbitzura egon behar gara.

Hurbiletik
Larrabetzun jaio zen 1968an. Eroski kooperatibaren bazkidea da 1989. urtetik, baina 2004an eszedentzia hartu eta zazpi urte eman zuen Gara egunkarian, kudeatzaile-lanak egiten. Gaur egun denda-burua da Gernikako Eroski supermerkatuan. Politikari dagokionez, Iñigok ez du eskarmentu ofizialik, baina betidanik ezker abertzalearen elkarteetan ibili da. Gainera, laguntzaile ibili da Larrabetzuko Udaleko ezker abertzaleko taldean. Hauteskunde hauetarako alkategaia izatea proposatu zioten eta berak onartu egin zuen. “Herrian era askotan lan egiteko aukera dago, hala nola, elkarteetan. Udalean ere bai. Konpromisoan sinesten dut eta noizbait aurrerapausoa eman behar da, eta niri orain suertatu zait”.

20-35 AÑOS,.. GENERACIÓN DEL CAMBIO? #larrabetzu

Kaixo.

Haciendo un pequeño analisis de las dos listas, PNV-EHBILDU, hemos detectado algo que nos ha llamado la atención:

 • Según nuestras estimaciones y con casi total seguridad, entre los once concejales y concejalas de la próxima legislatura NO HABRÁ NADIE MENOR DE 35 AÑOS. La verdad,  la media de edad de las dos candidaturas es bastante alta.

Creemos que esto es algo para la reflexión. Tanto para las dos fuerzas políticas de Larrabetzu,  como para el conjunto de la ciudadania. Sabemos de primera mano,  que ambas fuerzas políticas, han realizado numerosos contactos con jovenes con una edad entre los 20-30 años para ir en las listas con posibilidades de convertirse en concejales y la respuesta ha sido negativa…

Ante esta situación, tenemos diferentes teorias entre el conjunto del equipo de redacción. Aquí van algunas de ellas:

 • La juventud de LARRABETZU,20-35 años, esta superocupada estudiando y trabajando y les es imposible dedicar un par de horas semanales al ayuntamiento y a participar de primera mano en las decisiones que les pueden afectar directamente,
 • Pasan de compremeterse en algo que es un rollo y no va con ellos.
 • Están criando hijos-as y realizando numerosas actividades sociales y no tienen tiempo.
 • Pasan de la política… y de paso, pasan de tener que mojarse.
 • Están haciendo la revolución y cambiando el sistema que les deja sin casa, con empleo precario, sin futuro laboral,.. desde fuera de las instituciones.
 • Concejal…. Qué es un concejal? es un módelo nuevo de coche?
 • Ninguno de los partidos que se presentan en Larrabetzu les dice nada a los y las jovenes del pueblo..

En el correo hoy:” Los jovenes se acercan a la politica..”

 

 

 • tmp_12806-20150426_093634-1352584234

Pues eso.

Ahí lo dejamos,..

…tal vez sea lo normal y nosotras nos estemos haciendo un pajeo tonto.

 

 

 

Maiatzako hauteskundeak #larrabetzu

Kaixo.

Larrabetzuko PNVren bloga jokoz kanpo jarraitzen dau eta sarean Larrabetzuko  EAJ-PNVek ez dauka bizitzarik.

Larrabetzuko ehbilduren blogan, posta bidez bozkatzeko, zelan eta noiz, irakurri ahal dogu.

Bestela,  aste santuko oporrak alderdi politikoak errespetatu egiten dabez. Ez dago berririk hauteskunderi buruz. Azkenengoa,  EHBILDUren balorazioa izan da.

Dentro de 10 días termina el plazo para entregar en los organismos oficiales las listas con las candidaturas. Suponemos que entonces podremos saber que candidaturas y que candidatos se presentan en Larrabetzu. Por ahora solo conocemos una lista completa.

 

 

 

Hauteskundeak. Konparaketak

Kaixo.

Aurtengo emaitzak

2012. urteko  emaitzak

ELECCIONES2012

 

…. Eta 2009. urteko emaitzak

 

Resumiendo:

AÑO  2009          PARLAMENTO EUROPEO

                      PNV 426 VOTOS

IZQUIERDA ABERTZALE  … 375

AÑO 2012 PARLAMENTO DE GASTEIZ.

                                  PNV  508 VOTOS

EHBILDU 619

AÑO 2014  PARLAMENTO EUROPEO

                             PNV  346 VOTOS. Ha  perdido  un 20% respecto al 2009  y un 32% respecto  al 2012.

EHBILDU  546. ha subido un  45%  respecto  al  2009. y ha  bajado un 12% respecto al 2012.

 

Hauteskundeak III. 2009. urteko emaitzak

Kaixo.
A las 18.30 horas ha votado el 52% del censo.

Hemen  2009.  urteko emaitzak:

larrabetzu

Iniciativa I. ….. 375 votos un  25% más que hace 5 años. Hace 5 años se presento la candidatura HZ, que fue ilegalizada.

PNV….. 426 VOTOS …  UN 7,2%  menos que hace  5  años.

EA+ ARALAR han tenido  54 votos  un   31% más que hace 5 años que no fueron juntos.

La abstención ha crecido porcentualmente y este año ha sido de un 38%.  573 electores no han votado.